Từ khóa :KHU CAN HO DICH VU

Khu căn hộ dịch vụ thương hiệu Citadines đầu tiên tại Đà Nẵng

Khu căn hộ dịch vụ thương hiệu Citadines đầu tiên tại Đà Nẵng

Tập đoàn quản lý thương hiệu căn hộ dịch vụ The Ascott Limited (Ascott) thuộc quyền sở hữu của CapitaLand vừa ký kết hợp đồng quản lý 550 căn hộ dịch vụ cho dự án Citadines Blue Cove Danang vào ngày 25/06/2016 vừa qua.

Phong cách sống

01/07/2016