Từ khóa :KHOA HOC VIEN TUONG

Phim khoa học viễn tưởng arthouse

Phim khoa học viễn tưởng arthouse

Nữ đạo diễn kì cựu Claire Denis vừa thông báo kế hoạch làm phim khoa học viễn tưởng, đây cũng là tác phẩm nói tiếng Anh đầu tiên của bà trong nhiều năm sự nghiệp tại Pháp.

Văn hóa & Nghệ thuật

21/07/2015