Từ khóa :KHACH SAN CAO CAP SHERATON SAI GON

PAIRED - Chương trình ẩm thực kiểu mới

PAIRED - Chương trình ẩm thực kiểu mới

Thực đơn “Paired” được giới thiệu trong toàn bộ hệ thống Sheraton trên toàn bộ thế giới tại khu vực lounge trong tiền sảnh của khách sạn. Tại Sheraton Sài Gòn, chương trình “Paired” phục vụ thực khách từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối hàng ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2015.

Du lịch & Ẩm thực

25/08/2015