Từ khóa :# KEM DUONG TRANG

Ai sẽ là quán quân hạng mục dưỡng trắng của L’Officiel de La Beauté?

Ai sẽ là quán quân hạng mục dưỡng trắng của L’Officiel de La Beauté?

Chương trình bình chọn sản phẩm làm đẹp L’Officiel de La Beauté đang đi vào những chặng đường cuối của hạng mục skincare. Với những chỉ số bình chọn sát sao, sản phẩm dưỡng làm trắng nào sẽ trở thành quán quân tiếp theo của L’officiel de La Beauté?

Xu hướng làm đẹp

26/04/2017