Từ khóa :JOHNNY DEPP TRICH DAN

Những câu nói đáng nhớ của tài tử Johnny Depp

Những câu nói đáng nhớ của tài tử Johnny Depp

Là diễn viên tài năng với phong cách "chất" không thể phủ nhận, Johnny Depp cũng đồng thời là người sở hữu những tư tưởng sống rất truyền cảm hứng.

Nhân vật

09/06/2016