Từ khóa :JASON WU

Jason Wu: Nhà thiết kế cho đệ nhất phu nhân Mỹ

Jason Wu: Nhà thiết kế cho đệ nhất phu nhân Mỹ

Jason Wu: “Tôi thiết kế trang phục cho những phụ nữ không chỉ thời thượng mà còn làm chủ cuộc sống với thế mạnh và sự nữ tính của chính mình”.

Nhân vật

21/07/2016