Từ khóa :JAQUET DROZ

Đồng hồ độc bản Jaquet Droz Petite Heure Minute Ha Long Bay đã có mặt tại Việt Nam

Đồng hồ độc bản Jaquet Droz Petite Heure Minute Ha Long Bay đã có mặt tại Việt Nam

Chiếc đồng hồ độc bản Jaquet Droz Petite Heure Minute Ha Long Bay đã cập bến Việt Nam, cội nguồn của cảm hứng làm nên chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị này.

Trang sức & Phụ kiện

06/11/2019