Từ khóa :J. W. ANDERSON THU DONG 2016

J. W. Anderson

J. W. Anderson

Giữa những thay đổi đảo lộn của thời trang và sự biến chuyển liên tục của ý tưởng thiết kế, Jonathan Anderson tuyên bố rằng anh sẽ làm chủ được mọi chuyện.

Runway

20/02/2016