Từ khóa :INTERNATIONAL COASTAL CLEANUP

Chiến dịch giải cứu bãi biển Cần Giờ khỏi 2 tấn rác

Chiến dịch giải cứu bãi biển Cần Giờ khỏi 2 tấn rác

Giữ gìn đại dương của chúng ta sạch sẽ, không còn rác thải là một trong những cách dễ nhất để cải thiện sức khỏe của đại dương. Từ việc tham gia dọn dẹp bãi biển đến hạn chế vứt rác bừa bãi, tất cả chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ đại dương sạch đẹp và không còn sự tồn tại của rác thải.

Tin văn hóa & đời sống

28/10/2016