Từ khóa :HOA SI TRE

Một triển lãm chung với nhiều tâm sự

Một triển lãm chung với nhiều tâm sự

"Mở" mang nhiều nghĩa,có thể là mở tâm trí để đón nhận tri thức mới, mở lòng để thu vào điều tốt đẹp, mở chính mình để trải nghiệm cung bậc cảm xúc... Thông qua tác phẩm, mỗi nghệ sĩ mang lại thử nghiệm trong sáng tác.

Văn hóa & Nghệ thuật

15/08/2015