Từ khóa :HERMES ARCEAU TEMARI

Hermes Arceau Temari: Từ cung đình Nhật Bản tới kiệt tác đá quý nơi cổ tay

Hermes Arceau Temari: Từ cung đình Nhật Bản tới kiệt tác đá quý nơi cổ tay

Những bậc thầy chế tác kim hoàn của Hermès tiếp tục chứng tỏ sức sáng tạo vô hạn của mình với ý tưởng từ trái cầu trao duyên Temari - một phong tục đẹp bắt nguồn từ cung đình Nhật Bản thuở xưa

Trang sức & Phụ kiện

29/10/2018