Từ khóa :HA VY

Ngô Thanh Vân chơi trội với dự án phim Tấm Cám

Ngô Thanh Vân chơi trội với dự án phim Tấm Cám

20 tỷ là con số mà đả nữ Ngô Thanh Vân tiết lộ dành cho dự án Tấm Cám trong thời gian tới. Dường như với thành công của Ngày Nảy Ngày Nay trong vai trò diễn xuất và sản xuất, Ngô Thanh Vân đang rất có hứng với việc làm phim!

Văn hóa & Nghệ thuật

23/08/2015