Từ khóa :GUCCI'S CRUISE 2019

GUCCI'S CRUISE 2019: Mỹ cảm của sự chết chóc

GUCCI'S CRUISE 2019: Mỹ cảm của sự chết chóc

Với show diễn GUCCI'S CRUISE 2019, “cảm hứng chết chóc” lên ngôi và trở thành ý tưởng chủ đạo.

Xu hướng thời trang

02/06/2018