Từ khóa :GUCCI XUAN HE 2018

Gucci Xuân Hè 2018 - Cuộc bạo loạn của sự sáng tạo

Gucci Xuân Hè 2018 - Cuộc bạo loạn của sự sáng tạo

Một lần nữa, Gucci lại chứng minh cho cả thế giới thấy rằng thời trang không chỉ đơn thuần là một bức màn lộng lẫy nhưng vô nghĩa, mà thời trang còn là cuộc cách mạng của những giá trị sáng tạo luôn bị bức chế bởi những quy chuẩn thông thường.

Tin thời trang

21/09/2017