Từ khóa :GUCCI LIVESTREAM

Trực tiếp show Gucci Nam & Nữ Thu Đông 2017

Trực tiếp show Gucci Nam & Nữ Thu Đông 2017

"Đến hẹn lại lên", khi Milan Fashion Week năm nay khởi động cũng là lúc LO'fficiel Vietnam sẽ truyền hình trực tiếp cho bạn show Gucci Thu Đông 2017.

Tin thời trang

22/02/2017