Từ khóa :GIAI THUONG THIET KE 2018

Đã tìm ra tác phẩm chiến thắng Giải Thưởng Thiết Kế Lexus 2018

Đã tìm ra tác phẩm chiến thắng Giải Thưởng Thiết Kế Lexus 2018

Lexus toàn cầu công bố tác phẩm chiến thắng chung cuộc Giải thưởng thiết kế Lexus 2018, cho tác phẩm Testing Hypotheticals (Giả thuyết thử nghiệm) của nhóm thiết kế Extrapolation Factory, tới từ Đức & Mỹ, đã tạo ra cho sự kiện quốc tế uy tín này những xúc cảm đặc biệt.

Công nghệ

20/04/2018

Giải thưởng thiết kế Lexus 2018

Giải thưởng thiết kế Lexus 2018

Giữ vững cam kết góp phần tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn thông qua những thiết kế sáng tạo, Lexus toàn cầu đã chính thức nhận đăng ký tham gia cuộc thi “Giải thưởng Thiết kế Lexus 2018” từ nay đến ngày 08/10/2017.

Tin văn hóa & đời sống

22/08/2017