Từ khóa :GIAI THUONG CANNES LION

Chiến dịch bảo tồn tê giác đạt giải Đồng tại Cannes Lion

Chiến dịch bảo tồn tê giác đạt giải Đồng tại Cannes Lion

Chiến dịch “Devalue Rhino Horn - Làm Mất Giá Trị Sừng Tê Giác” của Ogilvy Việt Nam đã xuất sắc giành được giải Đồng tại Cannes Lion.

Tin văn hóa & đời sống

28/06/2016