Từ khóa :DU LICH SINGPORE

Vườn Bách Thảo Singapore vào danh sách Di sản Thế giới

Vườn Bách Thảo Singapore vào danh sách Di sản Thế giới

Được thành lập năm 1859, Vườn Bách thảo Singapore (Singapore Botanic Gardens) là khu vườn đầu tiên của châu Á và thứ ba trên thế giới được ghi danh vào danh sách của UNESCO. Đây cũng là khu vườn nhiệt đới đầu tiên và duy nhất có mặt trong danh sách.

Du lịch & Ẩm thực

19/07/2015