Từ khóa :DU CA VIET

Du Ca Việt khai thác khía cạnh truyền hình thực tế

Du Ca Việt khai thác khía cạnh truyền hình thực tế

Theo dòng chảy của các reality show về văn hóa nghệ thuật, Du Ca Việt muốn tìm tòi và mở ra cái nhìn độc đáo dành riêng cho âm nhạc.

Văn hóa & Nghệ thuật

15/07/2015