Từ khóa :DOMENICO DOLCE

Lời khuyên tạo dựng phong cách từ hai ông chủ của Dolce & Gabbana

Lời khuyên tạo dựng phong cách từ hai ông chủ của Dolce & Gabbana

Là người tạo ra những thiết kế cao cấp được yêu thích nhất thế giới, hai ông chủ của nhà Dolce & Gabbana hiểu rất rõ phụ nữ cần gì và làm sao để tạo dựng phong cách hấp dẫn cho phái đẹp.

Nhân vật

01/06/2016