Từ khóa :DOC SACH

Làm sao để tăng tốc độ đọc?! (P2)

Làm sao để tăng tốc độ đọc?! (P2)

Thời gian là vàng là bạc. Làm thế nào để đọc được nhiều nhất trong thời gian nhanh nhất?

Phong cách sống

11/03/2020

Làm thế nào để tăng tốc độ đọc?! (P1)

Làm thế nào để tăng tốc độ đọc?! (P1)

Bạn có một đống tài liệu cần phải đọc trong khi deadline đang kề sát. Dưới đây là một vài phương pháp hữu hiệu giúp bạn tăng tốc độ đọc.

Phong cách sống

10/03/2020

Xuất hiện loại rượu vang dành cho những người thích đọc sách

Xuất hiện loại rượu vang dành cho những người thích đọc sách

Rượu vang và người thích đọc sách dường như là hai phạm trù không liên đới nhau. Thế nhưng loại rượu Librottiglia đã xuất hiện để thay đổi nhận thức này.

Du lịch & Ẩm thực

28/11/2016