Từ khóa :DIEN VIEN MINH NHI

Thư giãn với Cười Xuyên Việt - Tiếu Lâm Hội trong đêm mở màn

Thư giãn với Cười Xuyên Việt - Tiếu Lâm Hội trong đêm mở màn

Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội là chương trình tìm kiếm tài năng trong lĩnh vực hài do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của nước tăng lực Numer1 Chanh. 

Tin văn hóa & đời sống

18/03/2016