Từ khóa :DIEN THOAI NAP BAT

Motorola cho hồi sinh dòng điện thoại nắp bật huyền thoại?

Motorola cho hồi sinh dòng điện thoại nắp bật huyền thoại?

Tuy Motorola chưa công bố chính thức gì về sản phẩm nhưng có vẻ như những người tiêu dùng từng có thời gian tung hoành với chiếc điện thoại nắp bật này rất háo hức.

Văn hóa & Nghệ thuật

31/05/2016