Từ khóa :DGTHEGREATSHOWCANCELLED

D&G tại Trung Quốc: #DGTheGreatShowCancelled #NOTME

D&G tại Trung Quốc: #DGTheGreatShowCancelled #NOTME

Show diễn #DGTheGreatShow của thương hiệu xa xỉ lớn tầm cỡ đáng lẽ sẽ diễn ra vào ngày 21/11. Nhưng đó vẫn mãi là “đáng lẽ”.

Câu chuyện thời trang

23/11/2018