Từ khóa :DEM TRINH DIEN CUA CAC NHA TAO MAU TOC

Chuyên gia tạo mẫu tóc Matthew Collins với đêm diễn “Thách thức mọi giới hạn”

Chuyên gia tạo mẫu tóc Matthew Collins với đêm diễn “Thách thức mọi giới hạn”

Matthew sẽ có mặt tại Việt Nam với màn trình diễn màu và thời trang tóc đặc biệt mang tên “Thách thức mọi giới hạn” được tổ chức tại GEM center vào ngày 3/10/ 2017

Tin làm đẹp

28/09/2017