Từ khóa :DAU BEP BANH

Park Hyatt Saigon chào đón trưởng bộ phận bếp bánh Narae Kim

Park Hyatt Saigon chào đón trưởng bộ phận bếp bánh Narae Kim

Trưởng bếp bánh của khách sạn Pakr Hyatt Saigon, đầu bếp Narae Kim là một tài năng trẻ từng đạt nhiều giải thưởng và thử sức ở nhiều cương vị khác nhau tại các khách sạn lớn trước khi đến Việt Nam.

Tin văn hóa & đời sống

08/09/2016