Từ khóa :DAO DIEN TIM BURTON

Bộ tranh kỳ ảo lấy cảm hứng từ tác phẩm của Hayao Miyazaki và Tim Burton

Bộ tranh kỳ ảo lấy cảm hứng từ tác phẩm của Hayao Miyazaki và Tim Burton

Sẽ thế nào khi phong cách sáng tác cũng như kỹ thuật sử dụng màu sắc của hai vị đạo diễn đại tài Hayao Miyazaki và Tim Burton được hòa vào làm một?

Phong cách sống

02/03/2017