Từ khóa :DAI TIEC AM NHAC

Bùng cháy với đại tiệc sáng tạo thành thị của sắc màu và sự sáng tạo “#VERYSPECIAL URBAN FEST”

Bùng cháy với đại tiệc sáng tạo thành thị của sắc màu và sự sáng tạo “#VERYSPECIAL URBAN FEST”

Đại tiệc sáng tạo thành thị của sắc màu và sự sáng tạo “#VERYSPECIAL URBAN FEST” với phong cách đậm chất thị thành, lần đầu tiên diện kiến các bạn trẻ tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tin văn hóa & đời sống

24/10/2017