Từ khóa :CUOC CANH MANG MY PHAM

Nhìn lại những cuộc "cách mạng" thay đổi bộ mặt ngành mỹ phẩm trong suốt gần 1 thế kỷ qua (P.2)

Nhìn lại những cuộc "cách mạng" thay đổi bộ mặt ngành mỹ phẩm trong suốt gần 1 thế kỷ qua (P.2)

Đó chính là sự ra đời mang "tính lịch sử" của những sản phẩm làm đẹp mà ngày nay các nàng không thể thiếu mỗi khi cất bước ra đường.

Xu hướng làm đẹp

25/09/2018