Từ khóa :COMME DES GARÇÓN X GUCCI SHOPPER

Comme des Garçón và Gucci cùng nhau tạo nên IT Bag mới!

Comme des Garçón và Gucci cùng nhau tạo nên IT Bag mới!

Tin được hay không? Comme des Garçón và Gucci bắt tay nhau cho ra mắt túi xách chung của cả hai mang tên Comme des Garçón X Gucci Shopper.

Câu chuyện thời trang

30/11/2018