Từ khóa :CO NEN XAM HINH

Mối liên hệ bất ngờ giữa hình xăm và sức khỏe

Mối liên hệ bất ngờ giữa hình xăm và sức khỏe

Từ trước tới nay, hình xăm luôn được mặc định là yếu tố gắn liền với sự sa sút sức khỏe, gián tiếp nhân rộng bệnh truyền nhiễm. Thế nhưng sự thực là gì?

Sống khỏe

01/09/2016