Từ khóa :CHUYEN GIA THAM MY QUOC TE

Đại hội Thẩm mỹ Quốc tế 2018 tổ chức lần đầu tại Việt Nam

Đại hội Thẩm mỹ Quốc tế 2018 tổ chức lần đầu tại Việt Nam

Ngày 22 và 23/3/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội Thẩm mỹ Quốc tế sẽ chính thức được diễn ra như một ngày hội lớn của ngành làm đẹp Việt Nam và châu Á.

Tin làm đẹp

20/03/2018