Từ khóa :CHÌA KHÓA XE

Bạn có biết trên thế giới có bao nhiêu cách khởi động xe hơi? (P3)

Bạn có biết trên thế giới có bao nhiêu cách khởi động xe hơi? (P3)

Từ tay quay đến cảm biến vân tay là một hành trình dài của sự phát triển xe hơi.

Công nghệ

15/11/2019

Bạn có biết trên thế giới có bao nhiêu cách khởi động xe hơi? (P1)

Bạn có biết trên thế giới có bao nhiêu cách khởi động xe hơi? (P1)

Chìa khóa không phải là cách duy nhất để khởi động xe hơi.

Công nghệ

11/11/2019