Từ khóa :CHAU CHAN HUNG

3 BST nổi bật đêm thứ 2 Vietnam International Fashion Week 2015

3 BST nổi bật đêm thứ 2 Vietnam International Fashion Week 2015

Ngoài bộ sưu tập đậm chất Việt của Thủy Nguyễn được xem là điểm nhấn chính đêm thứ 2 của VIFW 2015, còn có 3 bộ sưu tập đáng chú ý khác.

Tin thời trang

16/10/2015