Từ khóa :CHAU BUI & DECAO

Châu Bùi & Decao: Tuổi thanh xuân trên chuyến xe đi khắp thế gian

Châu Bùi & Decao: Tuổi thanh xuân trên chuyến xe đi khắp thế gian

Những ai từng tiếp xúc với Châu Bùi & Decao ngoài đời hẳn sẽ có suy nghĩ giống chúng tôi, rằng họ hợp nhau đến lạ, khi ngay việc trả lời cũng biết cách tung hứng cùng nhau. Dù theo lời Châu Bùi kể: “Ban đầu không phải ai cũng nghĩ như vậy…”

Bộ ảnh thời trang

15/02/2019