Từ khóa :CHANEL BEAUTY TALKS

Chanel Beauty Talks #3: Nói về Quyền Lực Sắc Đỏ cùng Kristen Stewart

Chanel Beauty Talks #3: Nói về Quyền Lực Sắc Đỏ cùng Kristen Stewart

Với Chanel Beauty Talks tập 3, Lucia Pica - Giám đốc Trang điểm và Tạo màu Quốc tế của Chanel sẽ có cuộc trò chuyện thú vị cùng minh tinh Kristen Stewart.

Tin làm đẹp

17/10/2016