Từ khóa :CAU NOI HAY NHAT VE CUOC SONG

Những câu nói hay nhất trong các bài diễn thuyết của người nổi tiếng

Những câu nói hay nhất trong các bài diễn thuyết của người nổi tiếng

Không chỉ có tài hùng biện, những người nổi tiếng và truyền cảm hứng như Steve Job, Lary Page, Đức Đại Lai Lạt Ma... còn có những câu nói làm "la bàn" cho nhiều người khi gặp khó khăn.

Nhân vật

27/05/2016