Từ khóa :CACH TAY AO TRANG

3 Cách đơn giản tẩy vết dầu nhớt trên quần áo

3 Cách đơn giản tẩy vết dầu nhớt trên quần áo

Cafe, bã kẹo cao su, màu dầu thức ăn,... là nỗi ám ảnh nhưng vết dầu nhớt lại là nỗi khiếp sợ của quần áo.

Mix & Match

24/04/2019