Từ khóa :CACH PHOI DO VOI JEAN

Biến hoá tủ đồ với những xu hướng jeans mùa Xuân Hè 2018

Biến hoá tủ đồ với những xu hướng jeans mùa Xuân Hè 2018

Khi những xu hướng thời trang cứ liên tục xoay vần từ thịnh đến suy, thì denim vẫn ở đó, bất biến với thời gian.

Mix & Match

13/03/2018