Từ khóa :CACH LAM NGOC TRAI

Ngọc trai – món trang sức vô giá từ biển cả

Ngọc trai – món trang sức vô giá từ biển cả

Ngọc trai là nước mắt của nữ thần sắc đẹp Aphrodite, là “một tạo vật xinh đẹp được sản sinh từ một cuộc đời đầy tổn thương”, như lời của Stephan Hoeller, là vật bảo hộ tháng Sáu và là loại đá quý trường tồn lâu dài nhất trong lịch sử văn minh nhân loại.

Trang sức & Phụ kiện

28/07/2016