Từ khóa :CA SI QUANG DUNG

Mỹ Tâm hát trong Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện Hòa bình

Mỹ Tâm hát trong Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện Hòa bình

Chương trình Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện Hòa bình sẽ trở lại với chủ đề Lửa. Ban tổ chức cho biết hình ảnh Lửa được chọn vì nó đại diện cho bầu nhiệt huyết, cho tinh thần mạnh mẽ, cho khí chất của tuổi trẻ Việt Nam qua nhiều thế hệ lịch sử hào hùng.

Văn hóa & Nghệ thuật

27/08/2015