Từ khóa :BST LOEWE THU DONG 2016

Loewe

Loewe

Loewe Thu – Đông 2016 Ready-to-wear hướng đến những con người yêu thích việc tìm tòi cái đẹp trong cuộc sống. Những thiết kế của Jonathan Anderson luôn hàm chứa một nét nghệ thuật không phải ai cũng có thể cảm nhận được.

Runway

18/07/2016