Từ khóa :BO SUU TAP MOI I AM WHAT I AM

BST mới của NTK Chung Thanh Phong: Chinh phục từ giới streetwear đến các quý cô thời thượng

BST mới của NTK Chung Thanh Phong: Chinh phục từ giới streetwear đến các quý cô thời thượng

Dựa trên thông điệp tôn vinh phong cách thời trang cá nhân, BST mới “I AM WHAT I AM - Tôi là chính tôi” của NTK Chung Thanh Phong mang nét chấm phá rất riêng khi kết hợp thời trang nam và nữ.

Tin thời trang

03/12/2018