Từ khóa :BO MOI QUYEN RU

Cuộc thi ảnh online Bờ Môi Quyến Rũ cùng Deborah

Cuộc thi ảnh online Bờ Môi Quyến Rũ cùng Deborah

Với mục đích nhấn mạnh vẻ đẹp của đôi môi và việc làm đẹp với son môi, Deborah Milano tổ chức cuộc thi ảnh online Bờ Môi Quyến Rũ dành cho mọi thí sinh là nữ công dân Việt Nam.

Tin làm đẹp

11/05/2017