Từ khóa :BIA TAP CHI PLAYBOY

10 bóng hồng lừng lẫy trên những trang bìa Playboy

10 bóng hồng lừng lẫy trên những trang bìa Playboy

Hugh Hefner vừa mới kết thúc 91 năm huy hoàng của mình, tuy nhiên, di sản Playboy mà ông để lại đã trở thành một nét văn hóa kinh điển trên toàn thế giới.

Văn hóa & Nghệ thuật

30/09/2017