Từ khóa :BAO TANG NGHE THUAT

Cuộc đảo chính của nghệ thuật đương đại

Cuộc đảo chính của nghệ thuật đương đại

Trong mắt những kẻ ngoại đạo, thế giới nghệ thuật hiện lên như một khu vườn huyền bí, bao bọc bởi một bức tường tầng tầng lớp lớp những tác phẩm hội họa, điêu khắc... và một bề dày lịch sử cùng những chuẩn mực bất thành văn dường như bất khả xâm phạm. Vậy mà những năm gần đây, bức tường đó cùng với những giá trị của thế giới nghệ thuật lần lượt được đem ra thử thách.

Văn hóa & Nghệ thuật

20/07/2016