Từ khóa :ANH DEN TRANG DEP

Shadow Photography: Nghệ thuật chơi đùa cùng ánh sáng

Shadow Photography: Nghệ thuật chơi đùa cùng ánh sáng

Nhiếp ảnh tự thân đã là môn nghệ thuật chơi đùa cùng ánh sáng, thế nhưng nếu bạn biết chọn đúng thời điểm "vàng" để bấm máy và vận dụng được triệt để các thế mạnh của chất ảnh đen trắng, tác phẩm đầu ra có thể khiến chính nhiếp ảnh gia cũng phải bất ngờ.

Phong cách sống

11/10/2016

22 bức ảnh đen trắng nổi tiếng ghi lại một phần lịch sử

22 bức ảnh đen trắng nổi tiếng ghi lại một phần lịch sử

Dù công nghệ lưu giữ hình ảnh hiện đại đã có những bước tiến vượt bậc, ảnh đen trắng vẫn chưa bao giờ mất đi vị thế của mình. Không khí đầy hoài niệm và chiều sâu là đặc trưng riêng biệt của loại hình nghệ thuật này.

Phong cách sống

26/09/2016