Từ khóa :ANGRY BIRDS MOVIE

The Angry Birds Movie chính thức “phát nổ” trên toàn quốc

The Angry Birds Movie chính thức “phát nổ” trên toàn quốc

The Angry Birds Movie đã chính thức khởi chiếu tại tất cả các phòng chiếu trên cả nước bằng sự kiện ra mắt trong Nam ngoài Bắc. Điều đặc biệt là không chỉ tại Việt Nam, The Angry Birds Movie còn chính thức ra mắt trên hệ thống rạp toàn cầu từ ngày 07/05/2016.

Tin văn hóa & đời sống

09/05/2016