Từ khóa :ANGELINA VA CON

Chuyện tình Brangelina: Khi Brad Pitt là nhiếp ảnh gia của Angelina

Chuyện tình Brangelina: Khi Brad Pitt là nhiếp ảnh gia của Angelina

Là minh tinh hàng đầu thế giới, Angelina luôn được vô số nhiếp ảnh gia vây quanh và sẵn sàng chụp mọi lúc, mọi nơi. Thế nhưng chỉ có duy nhất một người được ở bên người đẹp nơi "khuê phòng".

Nhân vật

28/11/2015