Từ khóa :AM THUC 5 SAO

Tiệc trưa Ruy băng Hồng – Nhận thức Ung Thư Vú

Tiệc trưa Ruy băng Hồng – Nhận thức Ung Thư Vú

Dải ruy băng hồng từ lâu đã là biểu tượng quốc tế cho nhận thức ung thư vú. Mọi người đeo dải ruy băng để thể hiện sự cổ vũ tinh thần cho các bệnh nhân ung thư vú cũng như nhằm nâng cao nhận thức của tất cả mọi người cho căn bệnh này.

Du lịch & Ẩm thực

26/09/2016